Wat is een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Een levensverzekering van het type spaarverzekering. De voordeligste manier om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen. De VAPZ-premies (pensioen en overlijden) zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten. U bespaart maximaal op fiscaal en sociaal vlak.

Is een VAPZ interessant voor u?
U bent zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (u betaalt dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep), u bent meewerkende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner met maxistatuut? Het VAPZ is voor u warm aanbevolen!

Hoeveel kunt u sparen?
Dit is maximaal 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Elk jaar geldt er een wettelijk plafond op de maximale spaarsom. De minimumpremie is 100 euro per jaar.


Uw pensioen, ook een privézaak
Het wettelijke zelfstandigenpensioen is laag. Ook als privépersoon kunt u die pensioenkloof verkleinen en tegelijk een fiscaal voordeel krijgen.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U kan het opgebouwde pensioenkapitaal pas vanaf 60 jaar opvragen.


De standaard duurtijd van deze type verzekering is tot 65 jaar.


Op het gespaarde kapitaal worden volgende taxaties afgehouden:

- 3,55% RIZIV bijdrage

- 0% tot 2% solidariteitsbijdrage

- Belasting op kapitaal/rente op basis van fictieve rente. Ieder jaar wordt een percentage van het kapitaal bij uw belastbaar inkomen gevoegd.

 Kosten en taksen?

Op elke storting zijn volgende kosten en taksen verschuldigd:

- taksen = 0%

- taksen op Arbeidsongeschiktheid = 9,25%

- kosten = maximaal 6%


Sommige maatschappijen rekenen ook jaarlijkse vaste beheerskosten aan.