Wat is een Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

Een levensverzekering van het type Tak 21 of Tak 23 of een mix van beide.
De interessante manier om als zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioen op te bouwen. Mogelijkheid om te combineren met een VAPZ voor een mooie pensioenopbouw en maximaal fiscaal voordeel.


Is een IPT interessant voor u?
Ja, als u zelfstandige
bedrijfsleider met een vennootschap bent en een regelmatige maandelijkse bezoldiging hebt.


Het maximum bedrag dat u kunt opbouwen wordt fiscaal bepaald volgens de 80%-regel.


Wat is de 80%-regel?
Deze regel bepaalt dat uw wettelijk en aanvullend pensioen
niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste brutomaandbezoldiging, rekening houdend met uw loopbaan.


Extra bescherming

Een goede financiële planning betekent ook een goede bescherming van u, uw gezin en uw levensstandaard.

Bv: een extra bescherming in geval van overlijden, een extra bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

Duur van uw contract
Uw contract loopt tot minimum 60 jaar. Indien u eerder uw reserve opneemt, wordt u hiervoor fiscaal beboet*.


Op het gespaarde kapitaal worden volgende taxaties afgehouden:

- 3,55% RIZIV bijdrage

- 0% tot 2% solidariteitsbijdrage

- Bedrijfsvoorheffing volgens de leeftijd:

- 20 % op 60 jaar

- 18,5% op 61 jaar

- 16,66% van 62 tot 65 jaar (indien                 bewijs tot 65 jaar gewerkt heeft is het                maar 10,09%)


* indien opname voor 60 jaar wordt men getaxeerd aan de marginale aanslagvoet van 33,33%. Opgepast: vanaf 01/01/2015 is er geen opname voor 60 jaar nog mogelijk.

Kosten en taksen?

Op elke storting zijn volgende kosten en taksen verschuldigd:

- taksen = 4,4%

- taksen op Arbeidsongeschiktheid = 9,25%

- kosten = maximaal 6%


Sommige maatschappijen rekenen ook jaarlijkse vaste beheerskosten aan.