D@ylife protect

Verzekering bij ongevallen in het privéleven en

é-protection

Ongevallen privéleven

​Elk jaar zijn meer dan 200.000 Belgen het slachtoffer van een ongeval in het privéleven. Een ongeval is snel gebeurd, maar de gevolgen ervan kunnen uw leven veranderen.

Bij een ernstig ongeval in het privéleven met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, zorgt de verzekering tegen ongevallen in het privéleven van AXA ervoor dat uw toekomst en die van uw gezin wordt veiliggesteld.


een schadevergoeding op maat

Bij blijvende ongeschiktheid houdt dit bedrag, in voorkomend geval, rekening met alle door de arts vastgestelde schadeposten die in gemeen recht worden vergoed, onder andere:


ook bij onverwacht overlijden van de verzekerde

De formule d@ylife protect gezin houdt rekening met zowel de morele schade als het werkelijke economische verlies van de begunstigde. Zo laat deze formule ook uw gezinsleden niet in de steek.


overal beschermd

Met d@ylife protect kunt u, onder bepaalde voorwaarden, in volgende situaties op de nodige bescherming rekening:


nuttige bijstandsverlening

Naast een 24 uur op 24 beschikbare infolijn, biedt d@ylife protect volgende waaier aan bijstandsdiensten:


noodzakelijke aanvulling

Net zoals de optie 'veiligheid van de bestuurder' u bij uw autoverzekering optimaal beschermt in geval van een ongeval, bijvoorbeeld wanneer u gewond raakt bij een ongeval in fout, dicht d@ylife protect de dekkingsgebreken op de markt met een globale bescherming bij ongevallen in het privéleven.

Met d@ylife protect kunt u gerust zijn: alle toekomstige blijvende schade (lichamelijk, moreel, esthetisch en economisch) voortvloeiend uit een ongeval in het privéleven veroorzaakt door uzelf, is gedekt.

E-protection

98% van de Belgische gezinnen vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijkse leven. De internetrisico's zijn dus meer dan ooit in uw leven aanwezig.


surfen in alle veiligheid

Met d@ylife protect bent u gewapend tegen volgende gevaren van het internet:


een complete vergoeding

Met d@ylife protect kunt u bij bovenstaande gevallen, steeds een beroep doen op: